CHILLEREN

CHILLEREN


Chilleren er for de ældste klubmedlemmer på Idrætten.
De større børn starter i Chilleren i slutningen af 5. klasse, og er tilknyttet afdelingen til de kan fortsætte i ungdomsklubben i 8. klasse. Det er i denne periode, at klubmedlemmernes naturlige overgang fra barneliv til ungdomsliv indledes. De unge får større råderum og mere ansvar, deres idealfelter og forholdet til forældre ændres, der skiftes ud i kammeratskabsgruppen eller flere kommer til, i takt med at deres verden udvides.
Når de ”nye” unge starter i Chilleren, er der planlagt en kortere intro, hvor man kan blive en del af de forskellige drenge og pigeklubber. I Chilleren arbejder vi videre med de pædagogiske principper, som er grundlæggende i resten af Espergærde fritidscenter.
Præpuberteten er for mange børn en vanskelig opgave at tackle, og i Chilleren hjælper vi de unge med deres identitetsdannelse og bygger på deres sociale kompetencer. Her bruger vi den tætte relation vi har fået til de unge fra deres tid i Idrætten. Gennem dialog og faglig pædagogisk arbejde med de unge, bygger vi således på deres Personlige Kompetence, sådan at de får de bedste betingelser for et godt ungdomsliv og senere voksenliv

 
Espergærde Fritidscenter | Telefon 49 28 24 26