DIGITAL TRIVSEL

Digital Trivsel i Espergærde Fritidscenter

Digital Trivsel – En grundsten i de unges liv i Espergærde Fritidscenter

 
De seneste år er brugen af sociale medier mere og mere blevet en naturlig del af det moderne menneskes hverdag. Ikke mindst hos børn unge er tilstedeværelsen på digitale medier en fuldstændigt integreret del af livet. Dette gælder naturligvis også for vores unge i Espergærde Fritidscenter, og det er netop derfor, at denne væsentlige del af ungdomslivet er et fokuspunkt i vores pædagogiske arbejde med de unges personlige kompetence.
 
Det digitale verdensbillede 
I dag er en telefon – eller smartphone – nærmest de unges livline, som binder den virkelige verden sammen med den digitale. I modsætning til de fleste voksne skelner de unge ikke mellem den digitale og den virkelige verden - det er bare verden, som de kender den. Man kan således opfatte de unges generation som digitale indfødte, mens vi, i forældregenerationen, er digitale indvandrere.

Nogle unge kan opleve en form for stress ved den måde, de bruger de digitale medier på. De føler sig forpligtede til at følge med i alt, hvad der sker på de forskellige platforme (Facebook, sms osv.), som de deltager aktivt i. Det er derfor vigtigt, at vi er opmærksomme på, at de unge kan føle sig ekskluderede, hvis de bliver forhindrede i at deltage i den digitale del af deres verden, da dette er et betydningsfuldt socialt fællesskab i deres ungdomsliv. 

Det pædagogiske fokus
Desværre er misbrug også en del af livet på de digitale medier, og online-mobning er et fænomen, som vi, som professionelle, bliver nødt til at forholde os til.

I vores arbejde med medlemmernes digitale liv, er det blevet klart for os, i hvor høj grad vi bliver nødt til at sætte os ind i medlemmernes adfærd på de digitale medier. Vi bliver med andre ord nødt til at sætte vores egne fordomme, forudfattede meninger og etiske/dannelsesmæssige begreber til side et øjeblik, og dykke ned i de sociale og kommunikationsrelaterede mekanismer, der ligger til grund for medlemmernes adfærd og brug af de digitale medier – netop for at forstå, hvorfor de gør, som de gør. 

 

Digital Trivsel i Espergærde Fritidscenter
Digital Trivsel i Espergærde Fritidscenter
Vores praksis
I Espergærde Fritidscenter har vi nul-tolerance overfor mobning. I den forbindelse lægger vi vægt på en løbende dialog med medlemmer og forældre omkring de forskellige situationer, der kan opstå i livet på de sociale digitale medier. Oftest stammer problemer, der opstår på de digitale medier, fra konflikter IRL (In Real Life), og en af de vigtigste pointer i arbejdet med medlemmernes digitale trivsel er, at man skal opføre sig over for hinanden i det digitale liv, præcis som man ville gøre i den virkelige verden.

Espergærde Fritidscenter har mange pædagogiske læringsrum, der kan være med til at præge medlemmerne i en positiv retning - både med hensyn til indbyrdes sprog og adfærd og omkring kontakten til fremmede, de møder på de digitale medier.

Vi lægger desuden stor vægt på et godt samarbejde og dialog med forældre og skole med hensyn til rådgivning og eventuelt problemløsning.
  • Det er vigtigt, at man som forældre følger med sit barn ud i den digitale verden. Selvom børnene måske ved mere om de nye medier, er det os voksne, der har erfaringerne fra ”den virkelige verden”.
  • De etiske normer og regler dit barn lærer IRL, tager det med i det digitale liv.
  • Vær ikke ung med de unge men følg med i udviklingen af de digitale medier.
Kilder:
”Digital Trivsel i arbejdet med udsatte børn og unge”, Lund og Ørum-Petersen Center for Digital Pædagogik, 2012.
”Unge og online sociale netværk – en neksusanalytisk undersøgelse af medierede handlinger og offentlige diskurser”, Larsen, Aalborg Universitet, 2010.
 
Relevante links:
Digitaltrivsel.dk - Emu.dk/webetik - Detdigitalespejl.dk - Medieraadet.dk - Redbarnet.dk

 
Espergærde Fritidscenter | Telefon 49 28 24 26