RETNINGSLINJER FOR KAJAKSEJLADS I EFC

Nedenfor finder du retningslinjer for afvikling af kajakaktiviteter i EFC.

Du skal læse retningslinjerne og derefter kan du underskrive tilladelsen nedest på siden og dermed give dit barn tilladelse til at måtte deltage i EFC´s kajakaktiviteter.
 

Espergærde Fritidscenter                                                                 30 Juli 2013     
 
 

Retningslinjer for Kajaksejlads i EFC

 
Idet lovgivningen efter ændringer i 2011, egentlig fratager klubben ansvaret for evt. ulykker og lægger dem alene på forældre og barn, er vi så at sige nødt til at ”tage ansvaret tilbage” i det omfang vi kan og må. Ellers er der naturligvis ingen forældre der vil overlade os deres børn til kajaksejlads. Derfor har vi udarbejdet et sæt retningslinjer for sejlads med kajakker i EFC.
 
Generel sikkerhed
Vi har 10 kajakker, den ene er en 2 mandskajak.
Der er altid mindst to voksne tilstede i forbindelse med kajaksejlads. De er begge i god fysisk svømmeform, og i stand til at udføre redning og 1. hjælp af tilskadekommen i vandet.
Der er altid mindst 2 voksne i kajak når vi padler ude fra stranden. Således at vi kan komme nødstedt til undsætning hurtigt.
Alle padler naturligvis altid med svømmevest, uanset vejret.
Vi bruger svømmevest når vi padler kajak.(Man bruger ikke redningsvest i kajak pga at redningsvestens krage hæmmer padlebevægelsen man bruger i kajakken)
 
Børn og forældre skal vide at ansvaret i sidste ende er deres men at vi har opstillet retningslinjer for afvikling af kajakaktiviteter for medlemmer i EFC.
Medlemmer der ønsker at deltage i kajakaktiviteter skal have en ulykkesforsikring. Og forældre skal skrive under på at dette forhold er i orden, samt at deres barn må deltage i kajakaktiviteter i henhold til de retningslinjer vi har udformet i EFC. 
 
Område
Kajaksejlads tager udgangspunkt i Skovbasen eller nærmere betegnet Kirkestranden ved Egebæksvang. Kajaksejlads foregår omkring havnen på hver side og ellers opefter eller nedefter kysten i nær afstand dvs. max. 50 meter fra land.
Ved passage af havneindløbet holdes behørigt udkik efter ind- og udgående bådtrafik.  
 
Når vi ligger på Sydstranden i godt vejr, er padleområdet tegnet ved et område fra stensætningen i Nord til badebroen i Syd og ikke udenfor stensætningens yderste sten. Hvis børnene ønsker at padle ude i yderområdet af det nævnte område skal der være en voksen i kajak, idet afstanden ud til stensætningen er hurtigere tilbagelagt i kajak.
 
Når børnene padler/bader/leger tæt på land, og hvor de kan bunde, hvilket er det normale, skal der være mindst 2 voksne (mindst én kajakansvarlig el. kajakuddannet; se forskellen nedenfor) der overvåger sejladsen fra land. Og én kajakansvarlig skal altid være til stede og have det overordnede ansvar for sejladsen.   
 
Man kan medtage kajakker på turer efter aftale med Tim el. Kasper. Gitte på Skovbasen skal informeres idet hun er administrator på kajakkerne.
 
Vurdering af vejr og vind
Når vandet er under 17 grader anser vi det for koldt og vi anlægger våddragter med svømmevest og våddragtsko. Vi kan vurdere at vejret er så varmt og roligt at vi undlader våddragten selv om vandet er under 17 grader.
Vi padler ikke kajak hvis der er fralandsvind med en styrke af 4 m/s eller derover. Vi er opmærksomme på strømforholdene ude foran stensætningen ved Espergærde havn. 
 
Det er i princippet sådan at der altid skal være mindst én af de kajakansvarlige med ved enhver kajakaktivitet. Dog kan der efter nærmere aftale og briefing med de kajakansvarlige, ved små grupper, i uproblematisk farvand (mindre søer, åer, fjorde) under vindsvage forhold og når vandet er varmt (over 17 grader) dispenseres herfor. Kajakuddannet personale skal dermed efter aftale overtage ansvaret for sikker afvikling af kajakaktiviteter. 
 
 
Overordnede kajakansvarlige
Tim
 
Kajakkursus-uddannede
Jeanne og Bo. 
 
De kajakansvarlige har udformet retningslinjerne for kajaksejlads i EFC og de alene er ansvarlige for at disse retningslinjer overholdes.  

 

TILLADELSE TIL KAJAKSEJLADS

TILLADELSE TIL KAJAKSEJLADS 
 

 P.g.a. ændrede forudsætninger for småbådssejlads ifølge lovgivningen, ved Søfartsstyrelsen af 2011, skal EFC nu indhente særlig tilladelse fra hvert medlems forældre før medlemmet må deltage i vores kajak-aktiviteter.
 
EFC har udarbejdet et sæt retningslinjer for sikker kajaksejlads. Disse retningslinjer skal du læse før du skriver under nedenfor.
 
 
Sikkerheden omkring vores kajakaktiviteter er den samme som før lovændringen.
Forskellen er at vi nu udtrykkeligt bekendtgør retningslinjerne omkring vores sikkerhedsprocedurer, og at børnene nu skal være dækket af en ulykkesforsikring før vi må tage dem med i kajakkerne.
 
Grunden til ovenstående tiltag er at lovgivningen egentlig fritager klubben for ansvar i tilfælde af en ulykke. Det kan ingen være tjent med.
Derfor bekendtgør vi de retningslinjer som kajakaktiviteter i EFC afvikles i henhold til. På den måde tager vi så at sige ansvaret tilbage. 
 
 
 
Vær venlig at læse retningslinjerne på vores hjemmeside før du skriver under.
Er du i tvivl om noget kan du ringe til os på 49282611 og snakke med Tim
 
------------------------------------------------Denne slip skal returneres -------------------------------
 
 
Jeg ---------------------   forælder til -------------------------------
 
Giver hermed tilladelse til at mit barn må deltage i kajaksejlads ifølge de retningslinjer for kajakaktiviteter som EFC har udformet.
Jeg bekræfter ligeledes at jeg er bekendt med disse retningslinjer og at mit barn er dækket af en ulykkesforsikring.
 
Underskrift _____________________
 

Espergærde Fritidscenter | Telefon 49 28 24 26