LÆRING OG UDVIKLING I ESPERGÆRDE FRITIDSCENTER

Læring og udvikling i Espergærde Fritidscenter
I Espergærde Fritidscenter er begreberne læring og udvikling centrale for den måde, vi løser vores arbejdsopgaver på.

Vores fokus på læring og udvikling, i relation til vores målsætning med udvikling af den Personlige Kompetence, kan deles op i to overlappende kategorier, nemlig; fritidsklubbens medlemmer og Espergærde Fritidscenter som organisation.

 
Læring og udvikling i Espergærde Fritidscenter
Læring og udvikling i Espergærde Fritidscenter
Medlemmerne
I deres tid i fritidsklubben bevæger medlemmerne i Espergærde Fritidscenter sig fra den sene, legende barndom til et aktivt, selvstændigt ungdomsliv. Medlemmerne er i den periode i en rivende udvikling med præpubertet, pubertet og generelt ungdomsliv, med alle de muligheder og udfordringer denne livsperiode byder.

De forskellige udviklingstrin og samfundets tendenser har måske gjort ungdommen til den livsfase, der hurtigst udvikler og flytter sig (Illeris m.fl. 2005). Det stiller store krav til medlemmernes evne og muligheder for at kunne navigere konstruktivt i deres fritidsliv. I det perspektiv bliver det centralt, at udviklingsrammen indeholder elementer og værdier, som skaber et konstruktivt og meningsfuldt læringsrum for medlemmerne.

I Espergærde Fritidscenter har vi fokus på de kompetencer, medlemmerne efter vores bedste overbevisning har brug for på rejsen fra barn til voksen. Vi sætter derfor særligt fokus på handle-, social- og samarbejdskompetence i vores arbejde med udvikling af medlemmernes Personlige Kompetence.
 
Organisationen
I arbejdet med medlemmerne og vores egen institutionskultur er det som medarbejder vigtigt hele tiden at holde sig ajour med ungdomskulturen og samfundets tendenser. Det stiller store krav til medarbejdernes evne og mulighed for at kunne vidensdele, samle informationer og uddanne sig. Derfor er vi i Espergærde Fritidscenter optagede af, at medarbejderne har mulighed for og tid til at reflektere over daglig praksis samt adgang til forskellige uddannelses- og udviklingsforløb og løbende metodeudvikling.  

 
Espergærde Fritidscenter | Telefon 49 28 24 26