LEDELSE OG UDVIKLING I ESPERGÆRDE FRITIDSCENTER

LEDELSE I ESPERGÆRDE FRITIDSCENTER


Her kan du få et indblik i hvad vores tanker og forståelse af ledelse i ECF bygger på.

Ledelsens værdier hviler på mange af de samme elementer, som er dominerende i vores hverdag med medlemmerne. Dermed sikre vi en rød tråd, som i de fleste tilfælde skaber mange muligheder for forståelse og deltagelse.

Læs mere om ledelse i EFC
Ledelse i Espergærde Fritidscenter

LÆRING OG UDVIKLING I ESPERGÆRDE FRITIDSCENTER


I Espergærde Fritidscenter er begreberne læring og udvikling centrale for den måde, vi løser vores arbejdsopgaver på.

Læs mere om læring og udvikling her
Læring og udvikling i Espergærde Fritidscenter
Espergærde Fritidscenter | Telefon 49 28 24 26