MOBNING

I Espergærde Fritidscenter er holdningen til mobning helt klar:
 
Vi tolererer ingen former for mobning!
 
Derfor er det en vigtig del af vores arbejde med medlemmernes personlige kompetence at være positive forbilleder, der med det gode eksempel og ansvarsfuld intervention, aktivt er med til at gøre fritidsklubben til et anerkendende og inkluderende fællesskab.
 
Mobningens natur
Helle Rabøl Hansen definerer mobning som:
 
”… gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig.”

Mobningen foregår altså imellem individer, der indgår i et tvungent fællesskab. I et sådant fællesskab er medlemmernes indbyrdes sociale relation ikke på forhånd givet som anerkendende og inkluderende, da det er rammerne for fællesskabet, der definerer sammensætningen af gruppen, og ikke relationerne individerne imellem.

De negative følgevirkninger af mobningens ekskluderende natur er mange; Nedsat indlæringsevne, ødelagt selvværd, selvtillid og selvindsigt, stress og depression, vold mod andre og selvskade – for at nævne de hyppigst forekommende.

 
I Espergærde Fritidscenter tolererer vi ingen former for mobning!
I Espergærde Fritidscenter tolererer vi ingen former for mobning!
Symptomer på mobning
Der findes mange faresignaler som man skal være opmærksom på i arbejdet med at opdage og undgå mobning. Oftest er det forandringer i et eller flere medlemmers adfærd, der afslører mobningen. Dette kan for eksempel være, hvis medlemmet: Ikke længere er glad for at gå i skole eller i fritidsklubben, holder op med at være sammen med sine klassekammerater efter skole, lukker sig inde og bliver trist, bliver mere hidsig eller får ondt i maven, hovedet og lignende.
 
Den pædagogiske praksis
Det er os, som pædagoger, der har ansvaret for at medlemmerne trives i klublivet. Dermed er det også vores pligt at handle, hvis der foregår mobning.

Vi forebygger mobning ved at være gode rollemodeller for medlemmerne, engagerer os i dem og støtter dem i at skabe gode relationer i meningsfyldte fællesskaber. Derudover lægger vi vægt på et godt og tæt samarbejde med skoler og hjem.
 
Hvad skal I som forældre være opmærksomme på:

 
  • Lyt til dit barns historie og anerkend problemet.
  • Ros dit barn for at fortælle om mobningen.
  • Trøst dit barn og læg vægt på, at det ikke er dets egen skyld.
  • Tag kontakt til fritidsklubben, skolen og andre forældre for at finde ud af, hvordan mobningen stoppes.
Espergærde Fritidscenter | Telefon 49 28 24 26