DEN PÆDAGOGISKE RAMME I ESPERGÆRDE FRITIDSCENTER

Pædagogik I Espergærde Fritidscenter

Herunder finder du vores pædagogiske udgangspunkter i arbejdet med at udvikle medlemmernes Personlige Kompetence.

Citat:
"
EFC kan spille en vigtig rolle i de unges liv. Og med dets fokus på at styrke de rigtige værdier og udvikle relevante Personlige Kompetencer bidrager EFC til at skabe unge der lettere kan ’begå sig’ i voksenlivet og hermed også kvalificere sig til fremtidens jobs. Det store engagement jeg har set fra EFC medarbejdernes side er prisværdigt."
 
Jesper Funding Andersen,forælder og administrerende direktør, Origio a/s

 


 

INKLUSIONSPÆDAGOGIK

I Espergærde Fritidscenter arbejder vi målrettet med inklusion, og med Helsingør Kommunes 2016 plan der har fokus på netop inklusion, har vi sat ekstra spot på arbejdsformen.

Læs mere om inklusion i Espergærde Fritidscenter

Inklusionspædagogik i Espergærde Fritidscenter

RELATIONSPÆDAGOGIK.

Skabelse af relationer er en vigtig del af vores arbejde i Espergærde Fritidscenter. I det arbejde tager vi afsæt i en forståelse af, at det er via den gode relation vi kender til medlemmernes udvikling og behov. Det er via den gode relation, vi får adgang til at arbejde med medlemmerne og de aktuelle behov.

Læs mere om vores relationsarbejde her

Relationspædagogik i Espergærde Fritidscenter

NARRATIV PRAKSIS

Hvilke historier fortæller vi om os selv, om andre og vores hverdag?

Vores arbejde med en narrativ tilgang tager afsæt i en forståelse, og opmærksomhed på det vigtige i de historier, vi bringer i spil om os selv, hinanden og fællesskabet. Vi er opmærksomme på de dominerende historier samt de unikke hændelser, og deres betydning for den kontekst medlemmerne indgår i.

Læs mere om vores narrative praksis

Narrativ Praksis i Espergærde Fritidscenter

ANERKENDENDE PÆDAGOGIK

Anerkendende pædagogik er en del af vores livsanskuelse, og tager afsæt i fire centrale dimensioner, som er forståelse, indlevelse, åbenhed og bekræftelse.

Læs mere om vores forståelse af anerkendende pædagogik

Anerkendende Pædagogik i Espergærde Fritidscenter

DET DEMOKRATISKE VÆRDIGRUNDLAG

I Espergærde Fritidscenter arbejder vi aktivt med demokrati og medbestemmelse. Vores afsæt tager udgangspunkt i en målsætning om, at uddanne og opdrage medlemmerne i retning af et demokratisk livssyn, som en del af den Personlige Kompetence.

Læs mere om vores demokratiske værdigrundlag

Det Demokratiske Værdigrundlag i Espergærde Fritidscenter
Espergærde Fritidscenter | Telefon 49 28 24 26