UNGDOMSLIG OG PUBERTET

Ungdomslivet starter i EFC

UNGDOMSLIV OG PUBERTET


Puberteten er den del af ungdomslivet, som handler om at gå fra et børneliv til et voksenliv. Det er for mange en stormfuld overgangsperiode, hvor der sker store biologiske, følelsesmæssige og sociale ændringer hos den unge.

I vores senmoderne samfund stilles der hele tiden nye krav til, hvilke færdigheder børn og unge skal have i form af blandt andet handlekompetence, sociale kompetencer for at kunne agere i forskellige arenaer. De primære arenaer for læring, dannelse og kompetenceudvikling i et typisk ungdomsliv er; familien, skolen og fritiden.

Det kan være svært for de unge i dag at navigere i denne verden præget af en, tilsyneladende, uendelig række af muligheder og dermed valg. Det er derfor vigtigt, at vi som pædagoger guider vores medlemmer ved at hjælpe dem med at finde frem til, hvad de er særligt gode til. Med andre ord skal medlemmerne bevidstgøres om deres færdigheder og kunnen, sådan at de får styrket deres Personlige Kompetence.

I følge den tyske ungdomsforsker, Thomas Ziehe, er børn og unge i dag meget selvfokuserede. Det vil sige, at det er deres personlige erfaringer og interesser, der fylder mest i deres bevidsthed. Deres liv kommer altså i høj grad til at handle om identitetsskabelse.

Derfor er fritiden meget vigtig for de unge, da det er her, de selv har mulighed for at bestemme, hvad de skal lave, og hvem de er sammen med. Det er i medlemmernes fritid, at vi i Espergærde Fritidscenter støtter deres udvikling og læring i relation til medlemmets indentitetsudvikling og Personlige Kompetence.

Hvad vores teoretiske udgangspunkt er, og hvor vi tager vores afsæt, kan du læse mere om under fanebladene til venstre i menuen.

Citat:
”Udviklingen af den Personlige Kompetence er vigtig, fordi den styrker børn og unges muligheder for opbygning af vigtige relationer, hvilket har afgørende betydning for deres fremtidige trivsel”.
 
”Krop og trivsel” v.
Udviklingskonsulent Cand.pæd.pæd.psyk.
Marie Dam Jensen

 


 
Ungdomslivet starter i EFC
Espergærde Fritidscenter | Telefon 49 28 24 26